22/9/09

Η Αμαλία "υπόσχεται"... Πριν δέκα χρόνια.Τα καλά κορίτσια πάνε στον Παράδεισο...
τα κακά, μένουν πάντα στην καρδιά και τη σκέψη μας.